Cast

Kelum Kularathne
Kelum Kularathne
Roshan Ranawana
Roshan Ranawana
Sriyantha Mendis
Sriyantha Mendis
Teena Shanell Fernando
Teena Shanell Fernando
Vinu Udhani Siriwardena
Vinu Udhani Siriwardena
Rajitha Hiran Chamikara
Rajitha Hiran Chamikara
Amila Karunanayake
Amila Karunanayake
Kumara Ranapura
Kumara Ranapura